GRANBUD Sławomir Waszak

Główny profil działalności mojej firmy to izolacje z zakresu izolacji przeciwwodnych, nadzorów oraz inwentaryzacje budowlane.

Kończąc w 1999 roku studia dzienne na Politechnice Lubelskiej - Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, uzyskałem tytuł
mgr inż. budownictwa lądowego.

W tym samym roku podjąłem pierwszą pracę w charakterze inżyniera budowy a następnie pełniłem funkcje kierownika robót
w firmach zajmujących się Generalnym Wykonawstwem inwestycji.

Zdobyte doświadczenie zaowocowało zdaniem państwowego egzaminu i pozwoliło mi uzyskać uprawnienia budowlane nr MAZ/0256/OWOK/04 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W 2005 roku założyłem działalność gospodarczą, którą prowadzę do chwili obecnej.
Współpracuję z firmami budowlanymi, deweloperami oraz klientami indywidualnymi.
Zasięg działania to WARSZAWA i okolice.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

KONTAKT
GRANBUD Sławomir Waszak
Ul. Wolumen 6/29
01-912 Warszawa
NIP: 799-112-25-57, REGON:016374596

telefony kontaktowe: 606-85-78-87, 696-900-434
e-mail: slawomir.waszak@wp.pl , grazyna.sierakowska@wp.pl

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Grażyna Sierakowska-Waszak - upr. bud. nr MAZ/0360/OWOK/10