Inwentaryzacje budowlane

Oferta obejmuje wykonanie inwentaryzacji w oparciu o obowiązujące normy (PN-ISO 9836, PN-70/B-02365) oraz według wymogów związanych
z uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali.
Gwarantuję solidność i terminowość.
Wykonuję zlecenia dla małych i dużych inwestorów.

W okresie od 2005r. do 2012r. realizowałem zlecenia dla dużych firm deweloperskich i Spółdzielni Mieszkaniowych, gdzie na uwagę zasługują m.in.:

2012r.

. inwentaryzacja budowlana (odtworzenie dokumentacji budowlanej) dla budynków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
- Budynek nr 6 przy ul. Batorego 5 w Warszawie – 880m2
- Piwnice w Budynku Głównym MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie – 1.780m2
- Budynek magazynowy przy ul. Taborowej 33A w Warszawie – 650m2

2011r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrzeżnej 1C w Warszawie
IV etap - 168 lokali mieszkalnych o pow.10.500m2, lokale usługowe o pow.640m2, garaż podziemny o pow.5.900m2,

2010r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrzeżnej 1B w Warszawie
III etap - 162 lokale mieszkalne o pow. 11.000m2, lokale usługowe o pow.650m2, garaż podziemny o pow. 6.400m2,

2009r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrzeżnej 1A w Warszawie
II etap - 100 lokali mieszkalnych o pow.6.000m2, lokale usługowe o pow. 500m2, garaż podziemny o pow. 8.000m2,

2008r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 71/75
w Warszawie 106 lokali mieszkalnych o pow. 4.600 m2, lokale usługowe
o pow. 250 m2.

. inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrzeżnej 1 w Warszawie
I etap - 66 lokali mieszkalnych o pow. 5.000m2, lokale usługowe o pow. 1.040 m2, garaż podziemny o pow. 8.000m2,

2007r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dworcowej 18
w Piasecznie 55 lokali mieszkalnych (w tym 10 lokali dwupoziomowych)
o pow. 4.500m2, lokale usługowe o pow. 220m2, garaż podziemny o pow. 1.100m2.

. inwentaryzacja budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bobrowieckiej 3 i 3A
w Warszawie, III etap - 81 lokali mieszkalnych o pow. 6.000m2, garaż podziemny
o pow. 5.200m2

2006r.

. inwentaryzacja budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bobrowieckiej 3 i 3A
w Warszawie - I etap - 81 lokali mieszk. o pow. 5.950m2, lokale usługowe
o pow. 800 m2, garaż podziemny o pow. 5.800m2, II etap - 116 lokali mieszkalnych o pow. 9.800m2, garaż podziemny o pow. 5.500m2,

2005r.

. inwentaryzacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Czerskiej 18
w Warszawie - 108 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.200m2